Paravalvüler kaçak, daha önceden protez kapak takılan hastalarda bu kapakların kenarında, dikiş halkalarında açılan deliklerdir. Bu deliklerden geriye doğru kan geçer ve takılan protez kapağın tam olark işlev görmesini bozar.
Protez kapak aortaya takılmış ise kaçak aortadan sol ventriküle doğru, mitral pozisyonda ise sol ventrikülden solm atriyuma dıoğru olur. Bir olgu nedeniyle ameliyatsız olarak mitral paravalvüler kaçağın tamirini burada özetledim.

Mitral Kapak Yetersizliği Nedir ?
Mitral kapak, kalbin sol üst (sol kulakçık) ve alt (sol karıncık) odacıkları arasında bulunan kapakçıktır. Bu kapağın işlevi akciğerlerden gelen oksijenlenmiş kanın sol alt odacığa geçişine izin verirken kanın üst odacığa geri kaçışına da engel olmaktadır. Eğer protez kapağın dikiş halkası tam olarak çevre dokuya temas etmez ise kan üst odacığa, çok ileri derecede ise akciğer damarlarına kadar kaçabilir. Bu duruma mitral yetersizliği adı verilir.

Paravalvuler Mitral Yetersizliğin Sebepleri Nelerdir, Kimlerde Görülür?
Ameliyat sonrası dikiş halkasının aralanması % 10 -17 dolayında izlenir. Dokudaki kireçlenme, enfeksiyonlar, gelişen iyileşme dokusu gibi faktörler bu açılmaya neden olabilir. Geleneksel olan yöntem bu kapağın çıkartılıp yenisini takmaktır. Ancak ikinci ameliyat her zaman daha risklidir ve alternatif yöntem, kasık yoluyla girerek buraya bir tıkaç koymaktır.

Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Görülen Şikayetler Nelerdir?
Bu hastalar genellikle nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı ritm düzensizliği, bacaklarda ödem (şişme) bazen de daha önceden geçirilmiş felç ile karşımıza çıkarlar. Ciddi mitral yetersizliği olan hastalarda kapağa yönelik gerekli mekanik müdahale yapılmazsa, genellikle 5 yıl içerisinde hastaların yarısı kaybedilir.

Hangi Hastalarda paravalvüler Kaçak Tamir İşlemi Uygulanabilir?
İkinci kapak değiştirme ameliyatının çok riskli olduğu düşünülürse ameliyatsız olarak bu deliklerin kapğatılması uygun her hastada öncelikle düşünülmelidir.

Paravalvüler Kaçak Tamiri İşlemi İşlemi Nasıl Uygulanır?
Kapak kenarındaki kaçağın tamire uygun olduğu düşünülen hastalar anestezi bölümü ile birlikte anjiyografi laboratuvarına alınır. Hastalara narkoz verilip uyutulduktan sonraendoskopik ekokardiyografi eşliğinde işleme başlanır. Hastanın göğüs kafesi açılmadan kasık toplardamarından girilerek kalbin sağ kulakçığına ulaşılır. Sağ kulakçık ile sol kulakçığı ayıran bölmeden küçük bir delik açılarak sol kulakçığa geçilir. Sonrasında kapağın kenarındaki delik özel cihaz ile geçilerek tıkanır. İşlem sonrası hastanın kontrollerinde aksilik olmadığı saptanırsa 1-2 gün gözlem amaçlı yatırılarak hasta taburcu edilir.

Paravalvüler kaçak onarımı İşlemi Sonrası Neler Değişir?
Mitral yetersizliğinin bu yöntemle azaltılmasından sonra nefes darlığında azalma olur ve hastalar günlük işleri daha rahat yapabilir hale gelirler.. Bu işlemle, sıklıkla hastaneye yatmak zorunda olan hastalarda hastaneye yeniden yatma ihtiyacı çok azalır.

OLGU
Şekil 1. Ekokardiyografi görüntüleri

A ve B’de işlem öncesi protez kapağın ön ve üst bölgesinde 12 mm çaplı delik izlenmekte. C ve D ise tıkaç ile bu deliğin kapatıldığını ve kaçağın tümüyle ortadan kalktığını gösteriyor.

Şekil 2. Anjiyografi görüntüsü