Verilen Hizmetler

Tıbbi Danışmanlık Diyet, yaşam biçimi değişikliği, koruyucu kardiyoloji Tedavi Koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, lipid bozuklukları, hipertansiyon, gut metabolik bozukluklar, ven hastalıkları, konjenital bozukluklar, akciğer hastalıkları ve diğer tüm dahili ve kalp hastalıkları
EKG EKG
ECHO Ekokardiyografi
Efor testi Koşubandı efor testi
Holter Monitor Kalp ritm takibi
Evde kan basıncı Ayakta kan basıncı takibi
ICD & Pacemaker Kalıcı kalp pili ve ICD cihazlarının takibi
Koroner anjiyografi Tanısal koroner anjiyografi
Kalp kateterizasyonu Kalp işlevlerinin değerlendirilmesi
Koroner anjiyoplasti Tıkalı kalp damarlarının açılması
Koroner stent yerleştirilmesi Tıkalı kalp damarlarının stent adı verilen cihazlarla açılması
Koroner akım yedeği Koroner damarlarda kan akımının ölçülmesi
Koroner ultrason Koroner damarlarının iç yüzeyinden ultrasonografik değerlendirme
Mitral Valvuloplasti Mitral darlığının ameliyatsız tedavisi
Tricuspid Valvuloplasti Triküspit kapak darlığının düzeltilmesi
Pulmonary Valvuloplasti Doğuştan olan pulmoner darlığın düzeltilmesi
ASD kapatılması Atriyal septal defektin kapatılması
PFO kapatılması Patent foramen ovalenin ASD gibi damar yolundan kapatılması
PDA kapatılması Patent duktus arteyozisin kapatılması
VSD kapatılması Ventriküler septal defektin kapatılması
Karotis stentleme Beyin damarlarının darlıklarının düzeltilmesi
Aorta stentlemesi Abdominal aort anevrizması ve aort koarktasyonunun düzeltilmesi
Perifer anjiyoplasti Bacak, böbrek ve tüm perifer damarların tedavisi
Böbrek Denervasyonu Esansiyel hipertansiyonun tedavisi
Triküspit Kapak içerisine kapak yerleştirme Triküspit Kapak içerisine kapak yerleştirme
TAVI (Ameliyatsız kalp kapakçığı yerleştirilmesi) TAVI (Ameliyatsız kalp kapakçığı yerleştirilmesi)
Paravalvüler kaçak onarımı Paravalvüler kaçak onarımı