meminkorkmaz@gmail.com
+90 549 427 77 71 +90 312 427 77 71

Derlemeler

Korkmaz M.E., Özin M.B. Lovostatin: Yeni Bir Kolesterol Düşürücü Ajan. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bülteni 1989;4(3):24-28

Korkmaz M.E., Oto A. Hiperlipidemi Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1990;3(1):270-276

Özin M.B., Korkmaz M.E., Oto A. Akut Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Belirleme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1990;18:50-55

Özin B., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A. Bir İlaç Değerlendirmesi: Silazapril; Yeni bir Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(2):154-157

Korkmaz M.E., Özin B., Korkmaz M., Müderrisoğlu H., Oto A. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji’de İlaç Kullanımı (I) 1991;4(5):E3-E13

Ünlü E., Özyılkan Ö., Korkmaz M.E., Özdemir T. Obezite ve Tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(5):340-346

Ünlü E., Korkmaz M.E., Şimşek H., Telatar H., Kayhan B. Karaciğer Transplantasyonu. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1991;4(7):463-468

Ünlü E., Korkmaz M.E., Özyılkan Ö., Bayraktar Y., Kayhan B., Telatar H. Hepatit-B Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Kontrol ve Korunma. Gastroenteroloji 1991;2(1):45-49

Özin M.B., Korkmaz M., Korkmaz M.E., Tokgözoğlu L. Seratonin ve Seratonin Antagonistlerinin Koroner Arter Hastalığındaki Rolleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1992;5(6):332-336

Kızılkaya N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Antialdosteron Tedavi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1994;22:49-52

Karıncaoğlu M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sol Ventrikül Hipertrofisi: Gözardı Edilmeli mi? Türk İlaç ve Tedavi Dergisi – Kardiyoloji Bülteni 1994;3(3):43-47

Özdemir R., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Büyüyen Tehlike : Stafilokok Endokarditi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi – Kardiyoloji Bülteni 1994;3(4):63-67.

Korkmaz M.E., Kart H., Müderrisoğlu H. Tümör Nekroz Faktörü: Miyokard İskemisi Sendromlarının Patogenezinde Yeni Bir Mediatör. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1995;23:380-383

Kart H, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Tümör nekroz faktörünün genel özellikleri ve akut iskemik sendromlarla ilişkisi. Kardiyoloji Bülteni 1995;4:27-31

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hipertansiyon ve Tedavi İlkeleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(4):211-214

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde Farmakolojik Olmayan Yöntemler. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(6):347-350

Korkmaz M.E. Hipertansiyonda İlaç Tedavisi. Tedavinin Yararı, Riskli Hastanın Belirlenmesi ve İlaç Seçimi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9(9):521-527

Korkmaz M.E., Arık N. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, Bilim Dalı Özel Eki: Kardiyoloji 1996;9(7):E5-E8

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):8-9

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1(1):9-12

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavi Edilmelimidir ? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:8-9,

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri Nelerdir ? Hipertansiyon Seminerleri 1996;1:9-12

Özdal S., Korkmaz M.E. Özderin Y., Müderrisoğlu H. Koroner Arter Hastalığı ve İnflamasyon. Medikal Netwok Kardiyoloji 1997;4(2):166-172

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Hipertansiyon Monografları 1997;1:19-33

Korkmaz M.E. Sungur C.: Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Yorumlanması ve Epidemiyolojik Kavramlar. Hipertansiyon Monografları 1997;1:33-48

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değiştirilmesi Yönünde Yapılacak Girişimler ve Bunların Etkinliği. Hipertansiyon Monografları 1997;2:5-27

Arık N., Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemiye Klinik Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Monografları 1997;3:5-17

Korkmaz M.E. ACE İnhibitörlerinin Kardiyolojide Antihipertansif Amaç Dışında Spesifik Kullanım Alanları. Hipertansiyon Seminerleri 1997;2:8-9,

Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Hipertansiyon Seminerleri 1997;3:24-34,

Topçu S., Korkmaz M.E., Uğur A., Müderrisoğlu H. Postprandiyel Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı: Önemli Bir Risk Faktörü. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26:51-57

Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tanımlar ve Klinik Değerlendirme. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1):3-17

Korkmaz M.E. Hipertansif Krizlerde Tedavi İlkeleri. Hipertansiyon Seminerleri. 1999;2(1):3-18-27

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Diyastolik Kalp Yetersizliği Nedir? Türkiye Klinikleri Kardiyoloji. 2000;3(2):98-104

Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon ve Tedavisi. İç Hastalıkları Progres Dergisi. 2000;1(1):10-13

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinik Kullanımı. MN Kardiyoloji 2000; 7: 167-173

Korkmaz M.E. Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve Diyaliz. Kime ? Ne Zaman? Türk Kardiyoloji Seminerleri 2001;2:62-67

Korkmaz M.E. Romatizmal hastalıklarda kalp tutulumu. Türkiye Klinikleri İmmünoloji – Romatoloji 2002;2(1):66-73

Yalçin F, Muderrisoglu H, Korkmaz M.E., Ozin B. Do variable age-related secondary factors affect ventricular geometry in hypertrophic cardiomyopathy? Adv Ther. 2002 Nov-Dec;19(6):253-7. Review

Korkmaz M.E. Low-molecular-weight heparins in acute coronary syndromes. Curr Vasc Pharmacol. 2003 Oct;1(3):259-71. Review.

video-player