meminkorkmaz@gmail.com
+90 549 427 77 71 +90 312 427 77 71

Kitap ve Kitap Bölümleri

Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Alfa Bloker Tedavi. Arık N, Korkmaz M.E. Samsun 1996.

Korkmaz M.E., Arık N.: Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Arık N (ed) “Klinik Hipertansiyon” Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd fiti Matbaası), Ankara 1996, s27-36

Akpolat T., Korkmaz M.E., Sungur C.: Antihipertansif ilaçlar. Arık N (ed) “Klinik Hipertansiyon” Hekimler Yayın Birliği (Medikomat Basım Yayın San ve Tic Ltd fiti Matbaası), Ankara 1996, s85-124

Arık N., Korkmaz M.E. Diüretikler. Bölüm 12, sayfa 80-85. Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

Korkmaz M.E. Beta Blokerler. Bölüm 13, sayfa 86-96. Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Bölüm 16, sayfa 109-112. Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

Korkmaz M.E. ACE İnhibitörleri ve Kalp. Bölüm 18, sayfa 131-136. Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

Arık N., Korkmaz M.E. Tedavide Genel Prensipler ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri. Bölüm 23, sayfa 157-163. Hipertansiyon, Arık N (editör), Samsun 1996

Korkmaz M.E. , Müderrisoğlu H. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bir Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemi, sayfa 39-62. Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara 1997

Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E. Lipid ve Lipoprotein bozukluklarının Tedavisi, sayfa 79-95. Hiperlipidemi: Klinik Önemi ve Tedavi İlkeleri. Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E (editörler), Ankara 1997.

Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi. Bölüm 3, sayfa 15-28. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi. Bölüm 9, sayfa 76-89. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Şok. Bölüm 16, sayfa 136-143. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği. Bölüm 17, sayfa 144-147. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları. Bölüm 18, sayfa 148-166. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları. Bölüm 19, sayfa 167-178. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Aritmiler. Bölüm 20, sayfa 179-192. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları. Bölüm 21, sayfa 193-202. Klinisyen; Hekimler İçin Klinik Başvuru El Kitabı. Karaaslan Y., Köroğlu E (editörler) Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1997

Korkmaz M.E. Kardiyoloji, Bölüm II, sayfa 9-53. Pratisyen Hekimin El Kitabı. Kadayıfçı A., Karaslan Y., Köroğlu E. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Kalp Muayenesi, sayfa 3-15. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Elektrokardiyografi, sayfa 15-25. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. İskemik Kalp Hastalıkları, sayfa 51-68. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Şok, sayfa 74-81. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Konjestif Kalp Yetmezliği, sayfa 81-85. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Aritmiler, sayfa 85-97. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Kapak Hastalıkları, sayfa 97-107. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Kalp Enfeksiyonları, sayfa 107-114. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Perikard Hastalıkları, sayfa 115-122. Kadayıfçı A., Karaslan Y. (editörler). Hekimler Yayın Birliği Matbaası, Ankara, 1998

Korkmaz M.E. Santral Etkili İlaçların Klinik Kullanımı. Antihipertansif İlaçların Klinik Farmakolojisi, sayfa 114-129. F. Cankat Tulunay, Hakan Ergün (editörler). Klinik Farmakoloji Derneği Yayını, Ankara 1999. ISBN 975-96976-0-2

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Epidemiyolojisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Genetiği. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Hipertansiyon ve Dolaşım. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd İstanbul. 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E., Arık N. Sekonder Hipertansiyonlar. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Hipertansiyonda Klinik Değerlendirme. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Hipertansiyon Tedavisinde İlaç Dışı Yöntemler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Kalp Ve Damar Hastalıklarında Diüretik Tedavisi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Kalsiyum Antagonistleri ve Kalp. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: I. Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Renin Anjiyotensin Sistemine Etki Eden İlaçlar: II. Anjiyotensin II Reseptör antagonistleri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Bunların Düzenlenmesi. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Sol Ventikül Hipertrofisi Ve Antihipertansif İlaçların Sol Ventrikül Hipertrofisine Etkileri. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Hipertansif Krizler. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Yaşlılarda Hipertansiyon. Korkmaz M.E., Arık N. (editörler) Hipertansiyon II. Baskı. Format Matbaacılık Ltd. İstanbul 1999, ISBN: 975-96940-0-X

Korkmaz M.E. Heparin and Low Molecular Weight Heparins in Clinical Cardiology. Pp 637-672. Chemistry and Biology of Heparin and Heparan Sulfate. H.G. Garg, R.J.Linhardt and C.A. Hales (Editors). Elsevier 2005. ISBN-10 0-08-044859-3

Korkmaz M.E. Koroner İçi Basınç Ölçümleri ve Doppler Değerlendirmesi. Gişimsel Kardiyoloji. A. Oto, O. Ergene, Ö. Kozan, E. İlkay, H Kurşaklıoğlu, M. Değertekin, K. Aytemir. Ekrem Yayınları, Ankara 2007. ISBN: 975-98760-3-5

Korkmaz M.E. Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarında Kardiyak Kateterizasyon. Konjenital Kalp hastalıklarında Girişimsel Tanı ve Tedavi. A. Çeliker (editör). Ekrem Yayınları, Ankara 2008. ISBN: 978-975-98760-4-3

video-player