meminkorkmaz@gmail.com
+90 549 427 77 71 +90 312 427 77 71

Ulusal Kongre Bildirileri

Korkmaz M.E., Selçuk Z., Çöplü L., Şahin A., Barış Y.İ. Allerjik Granülomatozis ve Anjitis (Churg-Strauss Sendromu): İki Vaka Takdimi. II. Akciğer Hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 1990, İstanbul, Türkiye.

Korkmaz M.E., Özin B., Küey L., Oto A., Güleç C., Müderrisoğlu H., Çınar L., Özcebe O., Kabakçı G., Caymaz O., Karaağaoğlu E., Uğurlu Ş., Oram E. Bir yaşam Niteliği Geliştirme Çalışması. VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs 1990, İzmir, Türkiye.

Korkmaz M.E., Oto A., Saraçlar Y., Karamehmetoğlu A., Oram E., Oram A., Uğurlu Ş., Karaağaoğlu E. Koroner Arter Hastalığında Serum IgE Düzeyleri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs 1990, İzmir, Türkiye.

Özcebe O., Caymaz O., Oto A., Kabakçı G., Karamehmetoğlu A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Oram E., Uğurlu Ş. İnferiyor Duvar Miyokard İnfarktüsünde İleti Tipi Ritm Bozuklukları. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs 1990, İzmir, Türkiye.

Caymaz O., Kabakçı G., Oto A., Müderrisoğlu H., Özcebe O., Çınar L., Özin B., Korkmaz M.E., Oram E., Kes S., Özmen F., Nazlı N., Gürsel G., Uğurlu Ş., Gököz A., Ersoy Ü., Böke E., Bozer Y. Konstriktif Perikarditte Yirmi Yıllık Deneyim. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-30 Mayıs 1990, İzmir, Türkiye.

Müderrisoğlu H., Oto A., Özcebe O., İder Z., Özin B., Korkmaz M.E., Şakı C., Kabakçı G., Oram E., Oram A., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Yüksek Rezolüsyonlu EKG: Klinik Uygulamalar. 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10-13 Eylül 1991, Trabzon, Türkiye.

Korkmaz M.E., Oto A., Müderrisoğlu H., Özin B., İder Z., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş., Oram E., Oram A. Efor Testi ile Oluşturulan Geçici Miyokard İskemisinin Signal-Averaged Elektrokardiyografi Verileri Üzerine Etkisi. 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10-13 Eylül 1991, Trabzon, Türkiye.

Özin B., Müderrisoğlu H., Karamehmetoğlu A., Oto A., Korkmaz M.E., İder Z., Şakı C., Tokgözoğlu L., Oram E., Uğurlu Ş. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda ‘Signal-Averaged-EKG’ ile P Dalgası Analizi. 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10-13 Eylül 1991, Trabzon, Türkiye.

Oto A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Dörtlemez Ö., Dörtlemez H., Çengel A., Metin M., Yağcı M., Ayvaz G., Akgün G., Kural T., Pamir G. Nitrendipinin Yaşam Niteliği Üzerine Etkileri: Çok Merkezli, Tek Kör Plasebo Kontrollü bir Çalışma. 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10-13 Eylül 1991, Trabzon, Türkiye.

Özin B., Kabakçı G., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Oto A., İder Z., Şakı C., Oram E., Karamehmetoğlu A., Uğurlu Ş. Signal-Averaged EKG Sonuçları ile Koroner Anjiyografik Bulguların Karşılaştırılması. 1991 Kardiyoloji Toplantısı. 10-13 Eylül 1991, Trabzon, Türkiye.

Özin B., Oto A., Şakı M.C., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., İder Z. Analysis of Signal veraged P Wave Identifies Patients at Risk for Paroxysmal Atrial Fibrilation. American Heart Association 65th Scientific Sessions. New Orleans Convention Center. November 16-19, 1992, New Orleans, Lousiana

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografinin Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 10-12 Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye.

Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Karıncaoğlu M., Şimşek V., Yoloğlu S. Sağlıklı Kadınlarda Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sonuçları. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 10-12 Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Dipridamol Stres Ekokardiyografi Sırasında Gözlenen Yan Etkiler. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 10-12 Mayıs 1994 Falez Hotel, Antalya, Türkiye.

Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda koroner arter hastalığı Tanısında Alternatif bir Yöntem: İzometrik Hand-grip İle Kombine Dipridamol Stres Ekokardiyografi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri: Semptom, Demografik ve Fizik Özellikler, Fertilite Öyküsü ve Bazı Ekokardiyografik Değişkenlerin İncelenmesi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye.

Gülcan Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Çığlı A., Temiz İ., Yoloğlu S., Ulusal M. Koşubandı Egzersiz Testinin Serum Lipid Profili ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Convention Center, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Yücel E., Aladağ M. Behçet Hastalarında Kalp Tutulumu; Sinyal Ortalamalı EKG ve Ekokardiyografi Verileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye.

Özdemir R.,Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Erişkinlerde i.v. Magnezyum Sülfat’ın Serum Elektrolitleri ile Sinyal Ortalamalı ve Yüzey EKG Verileri Üzerine Etkileri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özdemir R., Şimşek V. Perindopril Tedavisinin Sol Ventrikülün Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreleri Üzerine Etkisi: Çift Kör Plasebo Kontrollü Prospektif bir Çalışma. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, Polat Renaissance Oteli, Yeşilyurt, İstanbul, Türkiye.

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Taşdelen A. Eustache Valvi Üzerine Yerleşik Sağ Atriyum Trombüsü: Bir Olgu Sunumu. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 16-20 Ekim 1996. Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye.

Kayataş M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Özdemir F.N., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 16-20 Ekim 1996. Otel Sirene Belek, Antalya, Türkiye.

Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 15.Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996. Dedeman Oteli, Nevşehir, Türkiye

Kayataş M., Özdemir F.N., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Ertürk A., Erten Y., Güz G., Telatar H. Hemodiyalizin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Olan Etkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 1996, İstanbul, Türkiye.

Kayataş M., Özdemir F.N., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Ertürk A., Haberal M. Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Aritmiler ve Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 1996, İstanbul, Türkiye.

Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N. Acetate Hemodialysis Does Not Increase the Frequency of Arrhythmia in Hemodialysis Patients. XIth World Congress of the International Society for Artificial Organs. Artif Organs 1997;21:6

Çoşkun M., Ağıldere M.A., Boyvat F., Korkmaz M.E., Niron E.A. Koroner Arter By-Pass Greft Patensinin Spiral BT ile Değerlendirilmesi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 28 Ekim- 2Kasım 1997. Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye.

Kayataş M., Ertürk A., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özdemir F.N., Akalın E. Asetat Hemodiyalizin (AHD) Kronik Hemodiyaliz Hastalrında Aritmi Sıklığına Etkisi. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 10-14 Kasım 1997. Dedeman Oteli, Antalya, Türkiye.

Özdemir R., Tuncer C., Aladağ M., Güven H., Pekdemir H., Sezgin A., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Akut Miyokard İnfarktüsünden Sonra Trimetazidin Kullanımının Geç Potansiyeller Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül – 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye

Korkmaz M.E., Coşkun M., Müderrisoğlu H., Topçu S., Uluçam M., Özin B., Niron E.A. Koroner Arter Bypas Greft Açıklığının Spiral Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi: Girişimsel Olmayan Alternatif bir Yöntem. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 29 Eylül – 3 Ekim 1997, Büyük Efes Oteli, İzmir, Türkiye.

Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Basit bir Ekokardiyografik Formül ile Pulmoner Köşe Basıncının Hesaplanmasının Çeşitli Hasta Gruplarında Geçerliliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Şimşek V. Pulmoner Köşe Basıncının Ekokardiyografik Parametrelerle Hesaplanması. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Korkmaz M.E., Bedir A., Arık N., Müderrisoğlu H., Uluçam M., Korkmaz M., Özin B., Başkol M., Kılınç K., Adam B. Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazemin Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Özin M.B., Ağıldere M., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Taşikardilerinde, Taşikardi Odağında Gözlenen Değişiklikler. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Köse S., Canveren D., Bayram N., Çelik Ş., Yiğit F., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Bir Kooner Anjiyografi Laboratuvarında Tasarrufa Yönelik Eğitim Çalışmasının Kullanılan Kontrast Madde Miktarı, Skopi Süresi ve Maaliyet Üzerine Etkisi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Özin M.B., Yiğit F., Tok D.A., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Yavaş Yol Ablasyonu Sonrası Nükslerin Önlenmesinde Farklı Stratejilerin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi ve Atriyoventriküler Resiprok Taşikardi Sırasında Kalp Hızı Değişkenliği. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Özin M.B., Uluçam M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardilerde Yavaş Yol Ablasyonunun Kardiyak Otonomik İnnervasyon Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Korkmaz M.E., Kar A., Uluçam M., Müderrisoğlu H. Özin B., Şimşek V. İskemik Kardiyomiyopatisi Olan Olgularda Spironolaktonun Ekokardiyografik Parametreler Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 10-13 Ekim 1998, Sirene ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye.

Korkmaz M.E. Santral Etkili Antihipertansif İlaçların Klinikte Kullanımı. II. Türkiye Klinik Farmakoloji Kongresi. 26-30 Ekim 1999, Belconti Resort Otel, Belek, Antalya, Türkiye

Korkmaz M.E. Diyastolik Kalp Yetmezliği Nedir ? 2000’li Yıllara Doğru Kalp Yetmezliği Paneli. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 3-7 Kasım 1999, Belek, Antalya, Türkiye

Özin B., Erol T., Ahıpaşaoğlu Y., Tayfun E., Uluçam M., Korkmaz M.E., Kocakavak C., Müderrisoğlu H. Bir Olgu Sunumu: Brugada Sendromu – Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi Yada Her İkisi Birden. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye

Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Gül Ç., Özin B., Uluçam M. Perkütan Koroner Revaskülarizasyon Uygulamaları Sonrası Restenoz Gelişiminde Sitomegalovirüs Antikor Titresinin Etkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye

Yiğit F., Topçu S., Şimşek V., Uluçam M., Özin B., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Sağlıklı Bireylerde Doppler Ekokardiyografi İle Belirlenen Kapak Yetmezliklerinin Sıklığı ve Klinik Önemi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, Büyük Efes ve Hilton Otelleri, İzmir,Türkiye

Korkmaz M.E., Baltalı M., Müderrisoğlu H., Demircan Ş., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Mermer S., Erol T., Tok D. Adana bölgesinde yaşayan bireylerde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin dağılımı. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., White R., Thomas J. İkincil sol ventrikül hipertrofisinde sol ventrikül kavite geometrisi papiller kas yerleşimini değiştirir mi? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Baltalı M., Barutçu Ö., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B. Koroner kalsifikasyon ve koroner ateroskleroz: Spiral bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografik bulguların morfolojik karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Yiğit F., Müderrisoğlu H., Güz G., Bozbaş H., Korkmaz M.E., Özin B., Tayfun E. Hiperkolesterolemik kronik hemodiyaliz hastalarında simvastatin tedavisinin etkisi ile sürekli ve aralıklı tedavinin karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Müderrisoğlu H., Topçu S., Yiğit F., Korkmaz M.E., Özin B., Mermer S., Atar İ., Tayfun E., Uluçam M., Şimşek V. Mitral yetmezliğinde papiller kas işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile incelenmesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Korkmaz M.E., Gül Ç., Müderrisoğlu H., Özin B., Uluçam M., Tayfun E. Koroner anjiyoplasti veya stent yerleştirilmesi sonrası gelişen yeniden daralma ile sitomegalovirus antikor derişimi arasındaki ilişki. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Baltalı M., Korkmaz M.E., Özin B., Topçu S., Yiğit F., Yalçın F., Müderrisoğlu H. Yüksek fibrinojen düzeyinin Türk insanında koroner arter hastalığı ile ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Thomas J. Sol ventriküler Doppler doku erken dolum hızları preload değiştirici manevralar ile ilişkili midir ? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Yalçın F., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Baltalı M., Demircan Ş., Garcia M., Tuzcu M., Thomas J. Hipertrofik kardiyomiyopatide anormal mitral kapak morfolojisi: Birincil veya ikincil süreç ? XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Müderrisoğlu H., Topçu S., Erol T., Özin B., Korkmaz M.E., Tayfun E., Uluçam M., Baltalı M., Şimşek V. İskemik kalp hastalığında pulsed doku Doppler incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Topçu S., Tok D., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Uluçam M., Tayfun E., Yalçın F., Şimşek V. Sağlıklı bireylerde doku Doppler görüntüleme incelemesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Demircan Ş., Acartürk E., Müderrisoğlu H., Korkmaz M.E., Özin B., Yalçın F. Mitral darlığına eşlik eden aort ve mitral yetersizliklerinin basınç yarılanma zamanı yöntemi üzerine etkileri. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Topçu S., Yalçın F., Börk G., Yiğit F., Demircan Ş. Türk toplumunda yüksek lipoprotein (a) düzeyi ile faktör VII ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Baltalı M., Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H., Özin B., Anarat R., Deliağa P., Topçu S., Yalçın F. Obezite ile koroner arter hastalığı risk faktör ilişkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2000 Magic Life, Sirene City ve Antbel Otelleri, Belek, Antalya, Türkiye

Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Anarat R, Özin B, Topçu S, Demircan Ş, Börk G, Deliağa P. Adana ve çevresinde yaşayan bireylerde bölgesel yağ dağılımı ve obezitenin hipertansiyon ile ilişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001

Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Anarat R, Özin B, Topçu S, Yiğit F, Börk G, Deliağa P. Adana ve çevresinde yaşayan bireylerde obezite ile düşük HDL düzeyinin cinsiyetler arası farklılaşan ilişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001

Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Anarat R, Özin B, Topçu S, Yalçın F, Börk G, Deliağa P. Adana ve çevresinde yaşayan bireylerde obezite ile koroner arter hastalığı risk faktörleri ilişkisi. 1. Ulusal Obezite Kongresi. İstanbul 8-10 Nisan 2001

Tayfun E, Korkmaz M.E., Atar İ, Yıldırır A, Gülmez Ö, Uluçam M, Özin B, Müderrisoğlu H. Primer stent uygulamalarında karbon kaplı stentlerin kullanımının inflamatuvar yanıta etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 2001 İzmir, Türkiye.

Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Topçu S, Kızıltan HT, Demirtaş M, Demiray E, Andaç E, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner bypass ameliyatı sonrası Türk toplumunda koroner risk faktörü profili. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Baltalı M, Korkmaz M.E., H.Müderrisoğlu, Topçu S, Anarat R, Özin B. Türk insanında metabolik sendromun koroner arter hastalığı ile cinsiyetlerarası farklılaşan ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Tok DA, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Taymaz S, Erol T, Uluçam M, Tayfun E, Şimşek V. Normal koroner anjiyografisi ve göğüs ağrısı olan kadın hastalarda anormal koroner kan akım rezervi prevalansı. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Atar İ, Korkmaz M.E., Baltalı M, Yıldırır A, Tayfun E, Gülmez Ö, Sonat İA, Uluçam M, Özin MB, Müderrisoğlu H. İşlem öncesi betabloker kullanımının perkütan koroner girişimler sonrası kardiyak enzim düzeyleri üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Baltalı M, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H, Özin B, Anarat R, Topçu S. Diyabetik olmayan kadınlarda postprandiyal hiperinsülinemi ve koroner arter hastalığı ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Bazal septum hipertrofili hastalarda dobutamin infüzyonunun bazal septum doku-Doppler ve sol ventrikül çıkış yolu akım hızlarına etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir,Türkiye.

Yalçın F, Müderrisoğlu H, Korkmaz M.E., Özin B, Demircan Ş, Yiğit F. Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda anormal miyokard geometrisi ve mitral kapak yapı bozukluğu. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Çelen Ö, Baltalı M, Topçu S, Ata R, Edalı N, Güner D, Solak H, Burkaş U, Korkmaz M.E., Müderrisoğlu H. Koroner baypas cerrahisi sonrası sigara ne ölçüde bırakılıyor? Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Baltalı M, Kızıltan HT, Korkmaz M.E., Topçu S, Müderrisoğlu H, Börk G, Andaç H, Metin M, Demirtaş M, Topçuoğlu Ş, Birand A. Koroner baypas sonrası hastaların risk faktör profilinde cinsiyetler arası farklılaşım. Türk Kardiyoloji Derneği XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Efes Kongre Merkezi, 13-16 Ekim 2001 İzmir, Türkiye.

Uluçam M., Korkmaz M.E., Yakupoğlu Ü., Özdemir N., Tayfun E., Özin B., Müderrisoğlu H. Kronik böbrek yetmezliğinde miyokard performans indeksi: Miyokard kitlesi ve klinik parametrelerle ilişkisi.Türkiye Organ Nakli Derneği. Böbrek Transplantasyonunda 25. Yıl. 7-9 Kasım 2001, Ankara, Türkiye.

video-player