Sigarının bırakılmasının yararı

            Sigaranın bırakılması kalp damar sağlığını olumlu etkilemektedir. Bunda hiç kuşku yok.

Ancak yararlı etki hemen başlamaz. Bu konuyu araştıran çalışmalar sigaranın bırakılmasından kaç sene sonra riskin, içmeyen biri ile eşitlendiği konusunda farklı sonuçlara ulaşmıştır. Öyle ki bu değer 2 ila 20 yıl arasında değişmektedir.

            Yeni yayınlanan bir araştırma konuyu kapsamlı biçimde ve daha önce yayınlanan araştırmalardan daha hassas biçimde incelmiştir (BMJ. 2019;365:l2231). Bu çalışmanın verilerine göre kalp damar hastalığı riski hiç içmemişlerle ancak sigaranın bırakılmasından 10 – 15 yıl sonra eşitlenmektedir. Bu moral bozucu bir bilgi olmakla beraber hasta ve meslektaşlarımın bilmesi açısından önemli diğer veri riskin ilk yıldan itibaren azalmaya başlaması ve 5 yıla kadar hızlı bir düşme seyri göstermesidir. Sigarayı bırakmayı düşünen biri için destek ve cesaret vericidir.

                Toplumsal açıdan bakılınca durum daha kötüdür. Şu anda etkin biçimde sigara tüketimi azalsa bile (örneğin Japonya ve ABD’de durum öyledir) sigaraya bağlı kalp damar hastalığında azalma toplumsal düzeyde 10 yıl sonra gözlenmeye başlayacaktır. Çin ve Endonezya gibi sigara tüketiminin arttığı ülkelerde ise gelecek yıllarda damar hastalığı sıklığı artacaktır.

                Bu veriler toplumsal ve bireysel olarak sigara bırakma çabalarının önemini göstermektedir.