Elektrokardiyografi

Kalp kası kasılma özelliğine sahiptir. Kalbin sinüs düğümü adı verilen noktasından çıkan düzenli uyarılar özelleşmiş bir iletim yoluyla kalp kas hücrelerine ulaşır. İstirahat fazında elektrik bakımından polarize (hücre içi ile dışı arasında elektriksel fark) durumda olan hücreler, gelen tenbihle depolarize olur ve kasılırlar. Böylece kalp odacıklarını çevreleyen miyokardın bütünü büzüşerek içindeki kanı büyük ve küçük dolaşıma atar. Buna kalp kasılması (sistolü) denir. Miyokard hücreleri çok kısa süren bu kasılma döneminden sonra hemen eski elektrik yüklerini kazanarak tekrar polarize duruma geçerler. Bu olay nabız sayısı kadar tekrarlanır. Örneğin nabız sayısı 80 olan kişide bu Depolarizasyon-Repolarizasyon olayı dakikada 80 defa tekrarlanmaktadır. Kalbin elektrik faaliyeti ile meydana gelen potansiyel değişiklikleri, kalp çevresindeki dokuların ve kanın yardımı ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Elektrokardiyografi (EKG), işte bu elektrik faaliyetin kaydedilmesidir.

Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG) (Şekil 1), kullanılan alete de Elektrokardiyograf (Şekil 2) denir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir. İlk elektrokardiyografi cihazını bir galvonometreden 1900 yılında geliştiren Hollandalı fizyolog Willem Einthoven bu keşfiyle Tıp Nobel Ödülü kazanmıştır.

12 kanallı bir EKG kaydı

EKG Kayıt cihazı (Elektrokardiyograf)

Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik potansiyel farkları EKG cihazında yükseltilerek kaydedilir. Her bir değişik bölge için çizdirilen elektrokardiyogram eğrisine derivasyon denmektedir. Normal EKG’de 12 ayrı derivasyonun kaydı yapılır. Elektrot yapıştırma yerleri Şekil 3’de gösterilmiştir.

Elektrod bölgeleri

EKG ritm bozuklukları, kalp kasının büyümesi, kalp odacıklarının genişlemesi, kalp kasının beslenme bozuklukları, çeşitli laçların ve elektrolitlerin etkilerini teşhis etmede kullanılır. Klinik kardiyolojideki en yaygın ve ucuz tanı yöntemidir.