Diyet, yaşam biçimi değişikliği, koruyucu kardiyoloji Tedavi Koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, lipid bozuklukları, hipertansiyon, gut metabolik bozukluklar, ven hastalıkları, konjenital bozukluklar, akciğer hastalıkları ve diğer tüm dahili ve kalp hastalıkları