Ağaçlar kalp krizi ve inme riskini azaltıyor.


Evet doğru okudunuz. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ağaçlıklı, yeşil ortamda yaşamak kalp krizi ve inme riskine olumlu etki yapıyor.

Beş yıılık takip süresi içerisinde araştırıcılar, Kentucky Lousville kasabasında yaşayan 408 erişkinin kan ve idrar örneklerini topluyor ve bunlarda oksidasyon ve stres ile ilgili hormonları çalışıyor. Bulgular bireylerin yaşam alanlarındaki yeşillik yoğunluğunu uydu fotoğrafları ile hesaplıyor ve sonuçları karşılaştırılıyor.

Daha yeşil ortamlarda yaşayanlarda idrarda epinefrin (daha az stres) ve F2-isoprostane (daha az oksidatif hasar) düzeyleri belirgin olarak düşük bulunuyor. Ek olarak yeşil ortamda yaşayanların iyileşme hızları da belirgin olarak daha yüksek.

Journal of American Heart Association’da online yayınlanan (https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009117) makale daha önce yayınlanan verilerle uyum içerisinde. Sonuçta insanoğlu yeşil içerisinde yaşamak için evrimleşmiş diyebiliriz.