Et tüketiminizi neden azaltmalısınız ?

Ülkelerin gelir düzeyi arttıkça et tüketimleri artmakta. Bu küresel ölçekte sürdürülebilir değil. Et üretimi dünya yüzeyinin % 40’ını, suyun % 70’ini kullanıyor, biyoçeşitliliği azaltıyor, CO2 emisyonun artıyor. Yaklaşık 1 milyar insan eksik besleniyor.

1. İşlenmiş et tüketimi ile kanser ve diyabet sıklığı arasında doğrusal ilişki var.

2. Et üretimindeki artış, yoğun antibiyotik kullanımı ile oluyor. İnsan sağlına zararlı.

3. Sığırların metan üretimi en az karbon kadar zararlı

4. İklim. Küresel ısınmayı azaltmak için sığır eti tüketimi % 90 azaltılmalı, baklagiller tüketimi 5 kat artırılmalı

5. Çevresel yıkım. Ormansızlaşma, türlerin yok olması, çölleşme tümü et üretimi ile ilgili.

6. 2050 yılında 10 milyar insanın batı tipi beslenmeye devam edebilmesi için, ikinci bir dünyaya ihtiyaç olacak, tüm alanlar ete ayrılsa bile sağlamak mümkün değil.


Çözümler

1. Yıkımı durdurmak için hemen hareket lazım, ormanlar korunmalı, esnek diyet teşvik edilmeli, yeni vergi ve destek paketleri getirilmeli, gübre kullanımı azaltılmalı

2. Kalorinin % 30’u tam tahıllar ile sağlanacak, protein başlıca bitki temelli olacak, kırmızı et 100-150 gram/hft’yı geçmemeli