Koroner Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu Esnasında Damar İçi Ultrasonografi (IVUS) Nedir?

Damar içi ultrasonografi kalbi besleyen koroner damar içi ultrasonografisidir ve koroner damarlardaki plağın özelliklerini ve darlığın derecesini daha güçlü bir şekilde değerlendirmeye imkan sağlar.

Anjiyografi işlemi sırasında darlığın ciddiyetini anlamak için yapılabildiği gibi, stent uygulaması sırasında, yerleştirilecek yer, stentin yeterince açılıp açılmadığının saptanması gibi durumları anlam için yapılır. Zaten koroner damara oturmuş olan kateterin içerisinden ultrasonıgraf özelliği olan bir kateter ilerletilir, bu kateterin diğer ucu odadaki cihaza bağlanır ve görüntüler alınır.

Bu yöntemle de akım ölçmek mümkündür ama esas olarak anatomik ayrıntılar, plağın yapısı vb durumlar saptanır.

Şekil 1. Damar içi ultrasonografi görüntüsü