Koroner Akım Yedeği Nedir?

Koroner anjiyografi, koroner arterin anatomik yapısını gösterir. Burada damarın iç kısmını daraltan ve “plak” olarak adlandırılan damar sertliği yapılarının damarı ne kadar daralttığı ölçülür. Eğer darlık % 70 ve üzerinde ise buna kritik darlık ismi verilir ve hastaya müdahele kararı alınır. Bu müdahale ya koroner baypas cerrahisi (ameliyat) ya da ameliyatsız tedavi yani balon / stent vb. bir girişim olacaktır.

Fakat koroner anjyografinin “gri” bir bölgesi vardır % 50-70 arası darlıklarda sadece ölçerek, anatomik bilgiyle arar vermek, hastaya gereğinden fazla girişim yapılmasına neden olmaktadır. Bu şu demektir, bazı darlıklar kritik gözükmemekle birlikte koroner kan akımını bozarken bazıları bozmamaktadır.

Darlığın işlevsel önemini anlamak için koroner akım yedeği denilen teknik kullanılır. Burada hastaya ek bir girişim söz konusu değildir. Kalp damarlarının filmi çekilmiştir, bir darlık izlenmiştir ve bunun kan akımını ciddi biçimde bozup bozmadığına karar verilememiştir. Aynı seansta basınç ölçme özelliği olan bir tel damarın içerisine, darlıktan geçirilerek yerleştirilir. Damar genişletici ilaç verilmeden ve verilerek ölçüm yapılır. Buradan bazı hesaplamalarla darlığın ciddi olup olmadığını gösteren bir değer elde edilir.

Şekil 1. Darlıktan geçirilen ölçüm tel

Bu değer ciddi değil ise işleme son verilir. Yok, eğer ciddi ise darlığa stent yerleştirilir ve ölçüm tekrarlanır. Böylece stentin doğru ve yeterli açıklıkta yerleştirilip yerleştirilmediği de anlaşılır.

Şekil 2. Cihazın panelinde ölçüm neticelerinin gösterimi