Perkuten Koroner Girişimler / Koroner Balon ve Stent Tedavisi

Perkuten Koroner Girişimler / Koroner Balon ve Stent Tedavisi
Koroner Arter Hastalığı (KAH) kalp kasını besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan damarların daralma veya tıkanması ile kan akımının kısmi yada tam kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara denir.

Koroner arter hastalığı tanısında EKG, kan testleri, efor testi, ekokardiyografi, nükleer kardiyolojik incelemeler, manyetik rezonans, çok kesitli tomografi gibi çeşitli testler kullanılır. Koroner damarların yapısını en iyi gösteren tanı aracı koroner anjiografidir. Koroner anjiografi işlemi sonrasında herhangi bir işlem yapılmaksızın ilaç tedavisine karar verilebilir. Uygun darlık veya tıkanıklıkları açmak için balon anjiyoplasti ve/veya stent uygulanabilir ya da ameliyat önerilebilir.

Perkutan Koroner Girişimler nelerdir?
Ameliyatsız, ciltten bir damar yoluyla girilerek koroner damarları açmada kullanılan balon anjiyoplasti-stent ve diğer işlemlere “perkutan koroner girişim” (PKG) denir. Koroner kalp hastalarının yaklaşık yarısı bu yolla tedavi edilir.

Balon Anjiyoplasti İşlemi:
Koroner balon anjiyoplasti, koroner anjiyografi sonucunda hastalıklı damarına balon uygulaması kararı alınan hastalara, aynı seansta işleme devam ederek veya daha sonraki bir seansta daralmış veya tıkalı damarı açmak için yapılan tedavi girişimidir. Balonla genişletme işlemi kateter laboratuarında, anjiyografi işleminde kullanılanlara benzer kateterler kullanılarak yapılır. Anjiyoplasti işleminin ilk bölümü koroner anjiyografiye benzer. Lokal anestezi altında, uyanıkken, damar içerisindeki darlık bölgesinde özel tasarlanmış balonun kontrollü olarak şişirilmesi ile darlıklar giderilir. Balon şişirilince, plakları arter duvarına doğru iter. Balon çıkarıldıktan sonra tıkalı bölgeden tekrar kan akımı sağlanmış olur. İşlem genellikle 30 dakikadan kısa sürer ve hasta genellikle ertesi gün taburcu edilir.

Koroner Stent nedir?
Koroner stentler balon anjiyoplastinin sorun ve komplikasyonlarını gidermek üzere tasarlanmıştır. Genellikle çelik yapıda genişletilebilir kalıplar olarak düşünebilirsiniz. Stent; balon üzerine yerleştirilir ve damar içinde balon şişirildiği zaman, damar iç duvarına monte edilmiş olur. Daralmış bölgenin uzunluğuna göre bir veya daha fazla stent gerekebilir. Haftalar içinde bu stentlerin üzeri endotel tabakası ile kaplanır ve stent damar duvarında yaşam boyu kalır. Altı aylık süreç içinde %20 olasılıkla tekrar daralma olabilmektedir. Yeni kullanıma giren ilaç kaplı stentlerde bu ihtimal % 8-15’in aralığına inmiştir. Stent içinde daralma olması durumunda tekrar balon veya stent uygulanabilmektedir. Anjiyoplasti işleminde olduğu gibi hasta genellikle ertesi gün çıkartılır.

Balon Anjiyoplasti, Koroner Stent ve Diğer İşlemlerin Riski Nedir?
Her girişimsel işlemin belli oranda bir riski vardır. Balon anjiyoplasti ve stent işleminin komplikasyon (istenmeyen olay veya sonuç) riski düşüktür. Ani damar tıkanması (akut oklüzyon), işlem sırasında ve işlemden sonraki ilk 24 saat içerisinde balon ile tedavi edilen bölgede tıkanma ile ortaya çıkar. Ancak anjiyoplasti sırasında stent takılmış ise bu risk daha düşüktür. Ancak stent takılan olgularda, giderek azalmakla birlikte bu risk 28.güne kadar devam etmektedir (Subakut oklüzyon). Bu riski en düşük seviyeye çekmek amacıyla stent takılan kişilerde, hekimin önereceği aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçların kullanılması zorunludur.Diğer komplikasyonların çoğu ani damar tıkanmasından kaynaklanır: Kalp krizi (%1), Ani ölüm (%1’den daha az), Acil bypass cerrahisi gereği (%1’den az).

Perkutan Koroner Girişim İşlemleriyle ilişkili başka hangi riskler vardır?
Lokal anestezik veya kontrast maddeye (işlemde kullanılan tıbbi boya maddesi) karşı alerjik reaksiyon Kontrast maddeye bağlı böbrek işlevlerinde bozukluk Cerrahi girişim veya kan transfüzyonu gerektiren aşırı kanama Girişim yerinde kateterin yol açtığı damar hasarı Kalp veya damarlardan pıhtı kopması ve beyine gitmesi ile meydana gelen felç Daha önceden bilinmeyen yeni bir yan etki dahi ortaya çıkabilir.

Hastaneden taburcu olduktan sonra şu durumlarla karşılaşmanız durumunda acil olarak işlemi yapan hekimi aramanız gereklidir.

  • Yeni gelişen göğüs ağrısı ve ağrının artması
  • Ateş
  • Nefes darlığı
  • Girişim yapılan bacak veya kolda, giriş yerinden kanama veya büyük şişlik ile birlikte morarma gelişmesi