Triküspit kapak içine kapak uygulması

Triküspit kapak sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındadır. Genellikle ameliyatla değiştirilmesi gerekirse, buraya biyolojik protez konur. Biyolojik protezler zamanla kireçlenme, yıpranma veya başka nedenlerle bozulabilir. Bozulmuş protezlerin çıkartılıp değiştirilmesi, yani ikinci bir ameliyat, yakın zamana değin bu işin tek çözümü idi.

2000’li yıllar biyoprotez bozulması olan kapaklara bu protezin içerisine damardan girerek yeni bir kapak konması işleminin yaygınlaştığı yıllar oldu. İşlem aort, mitral, pulmoner kapaklarda başarıyla yapıldı. Son olarak da kapak triküspit kapakta bozulmuş biyoprotezin içerisine yeni bir stent kapağın ameliyatsız yerleştirilmesinin güvenilirliği anlaşıldı.

Bir olgu nedeniyle bu işlem hakkında yazmak istedim. İşlem ameliyat göre çok rahat, acısız ve kısa sürelidir. Genel anestezi verilmeden sedasyon altında, anjiyografi odasında uygulanır. Kalp kateterizasyonu gibidir, sadece floroskopi kullanılır. Sağ kasık toplar damarından girilir, triküspit kapaktaki biyoprotezden geçilir ve buraya yeni yapak yerleştirilir.

Veriler kısa ve uzun dönem sonuçların çok iyi olduğunu göstermektedir.

Fotoğraf triküspit biyoprotezi içerine kapak takılan olgu. Sol üst: Taşıyıcı tel triküspit kapaktan geçirilmesi. Sağ üst: Yeni protez kapağın triküspit kapağa yaklaştırılması. Sol alt: Yeni kapağın balonunun şişirilerek açılması. Sağ alt: Son durum