Çok yüksek HDL (>97 mg/dl erkek, >135 mg/dl kadın) kolesterol düzeyi, bozuk işlevli HDL anlamına gelmekte ve kalp damar sağlığı için olumsuz etki göstermekte.

Her yazı “iyi” diye nitelendirir HDL-Kolesterolü. Bunun nedeni dokulardan karaciğere parçalanmak üzere kolesterol taşımasıdır.

Öte yandan HDL’yi yükselten ilaç ve girişimler belirgin bir kalp damar yararı sağlamamıştır.

Kopenhag’dan yayınlanan 100 000 kişinin verileri bize daha çarpıcı bir bilgi verdi. HDL düzeyi 97 mg/dl ve üzeri olan erkekler ile 135 mg/dl ve üzeri olan kadınlarda mortalite daha yüksekti. Bu veriler Kanada’da saptananlara benzeşir idi. Araştırıcılar bu çok yüksek HDL değerinin işlevsiz HDL molekülü nedeni ile olduğunu düşünüyor.

Bu da bizi toplam HDL miktarını ölçmekten HDL işlevini ölçmeye getiriyor. Ancak HDL işlevini ölçme konusunda henüz çok yetersiziz.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/32/2478/3608700