Orta İleri Yaşta Yapılan Egzersiz Yaşamı Uzatmakta

Aerobik egzersizin yararları iyi bilinmektedir. Sağlığın hemen her aşamasında olumlu etki yapar. Yeni bir çalışma yaşlılarda egzersizin belirgin fayda sağladığını ve yaşamı uzattığını gösterdi.

Adı geçen çalışmada 120 000 kişi (% 59’u erkek) 14 yıl boyunca, düzenli aralıklarla koşubandı egzersiz testine alınmış. Çalışma sonuçları çok net olarak, fit olmanın beklenen yaşam süresini uzattığını gösteriyor. İlişki doğrusal, ancak 70 yaş üzerinde daha da belirgin oluyor. Bu grupta en yüksek aerobik fitnes çok daha uzun yaşam demek.

Çalışmaya alınan insanlar başlangıçtaki egzersiz kapasitelerine göre 5 gruba ayrılmış; elit, yüksek, ortalama üstü, ortalama altı ve düşük. Elit grubu en üst % 2.5’luk kesim oluşturmuş. Sonuçlar gruplar arasında net ayrışıyor. Grup içinde de daha fit olanlar daha uzun yaşamakta. 70 yaşın üzerinde yararın belirginleşmesinin temel nedeni de bu gruptaki fit kişilerin egzersiz için en kararlı insanlardan meydana gelmiş olması olarak düşünülüyor. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2707428